Anomalously large anisotropic magnetoresistance in a perovskite manganite Article

International Collaboration

cited authors

  • Li, Run-Wei; Wang, Huabing; Wang, Xuewen; Yu, X. Z.; Matsui, Y.; Cheng, Zhao-Hua; Shen, Bao-Gen; Plummer, E. Ward; Zhang, Jiandi

fiu authors

publication date

  • 2009

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 14224

end page

  • 14229

volume

  • 106

issue

  • 34

research area