Molecular aspects of Dravet syndrome patients in Taiwan Article

International Collaboration

cited authors

  • Lin, Wei-De; Chang, Kai-Ping; Wang, Chung-Hsing; Chen, Shyi-Jou; Fan, Pi-Chuan; Weng, Wen-Chin; Lin, Wei-Chiang; Tsai, Yushin; Tsai, Chang-Hai; Chou, I-Ching; Tsai, Fuu-Jen

fiu authors

publication date

  • 2013

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 34

end page

  • 40

volume

  • 421

research area