Synthesis and Biological Evaluation of Novel Folic Acid Receptor-Targeted, beta-Cyclodextrin-Based Drug Complexes for Cancer Treatment Article

Open Access International Collaboration

cited authors

  • Yin, Juan-Juan; Sharma, Sonali; Shumyak, Stepan P.; Wang, Zhi-Xin; Zhou, Zhi-Wei; Zhang, Yangde; Guo, Peixuan; Li, Chen-Zhong; Kanwar, Jagat R.; Yang, Tianxin; Mohapatra, Shyam S.; Liu, Wanqing; Duan, Wei; Wang, Jian-Cheng; Li, Qi; Zhang, Xueji; Tan, Jun; Jia, Lee; Liang, Jun; Wei, Ming Q.; Li, Xiaotian; Zhou, Shu-Feng

fiu authors

publication date

  • 2013

published in

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 8

issue

  • 5

research area