Weak visibility polygons of NURBS curves inside simple polygons Article

International Collaboration

cited authors

  • Yang, Cheng-Lei; Wang, Wei-Zhen; Yang, Yi-Jun; Lu, Lin; Zhu, Zhi-Jie; Zhu, Binhai; Zeng, Wei

fiu authors

publication date

  • 2014

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 1

end page

  • 15

volume

  • 256

research area