Area Preserving Brain Mapping Proceedings Paper

International Collaboration

cited authors

  • Su, Zhengyu; Zeng, Wei; Shi, Rui; Wang, Yalin; Sun, Jian; Gu, Xianfeng

fiu authors

publication date

  • 2013

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 2235

end page

  • 2242

research area