Loss of Asxl1 leads to myelodysplastic syndrome-like disease in mice Article

International Collaboration

cited authors

  • Wang, Jiapeng; Li, Zhaomin; He, Yongzheng; Pan, Feng; Chen, Shi; Rhodes, Steven; Lihn Nguyen; Yuan, Jin; Jiang, Li; Yang, Xianlin; Weeks, Ophelia; Liu, Ziyue; Zhou, Jiehao; Ni, Hongyu; Cai, Chen-Leng; Xu, Mingjiang; Yang, Feng-Chun

publication date

  • 2014

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 541

end page

  • 553

volume

  • 123

issue

  • 4

research area