(Fe, Al)-bearing post-perovskite in the Earth's lower mantle Article

International Collaboration

cited authors

  • Mao, Zhu; Lin, Jung-Fu; Yang, Jing; Bian, Hui; Liu, Jin; Watson, Heather C.; Huang, Shu; Chen, Jiuhua; Prakapenka, Vitali B.; Xiao, Yuming; Chow, Paul

fiu authors

publication date

  • 2014

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 157

end page

  • 165

volume

  • 403

research area