Identification of a laccase Glac15 from Ganoderma lucidum 77002 and its application in bioethanol production Article

Open Access International Collaboration

cited authors

  • Fang, Zemin; Liu, Xiaoman; Chen, Liyuan; Shen, Yu; Zhang, Xuecheng; Fang, Wei; Wang, Xiaotang; Bao, Xiaoming; Xiao, Yazhong

fiu authors

publication date

  • 2015

published in

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 8

research area