Microsatellite markers for the critically endangered elm species Ulmus gaussenii (Ulmaceae) Article

Geng, Qi-Fang, Yang, Jie, He, Jia et al. (2016). Microsatellite markers for the critically endangered elm species Ulmus gaussenii (Ulmaceae) . GENES & GENETIC SYSTEMS, 91(1), 11-14. 10.1266/ggs.15-00053Open Access International Collaboration

cited authors

  • Geng, Qi-Fang; Yang, Jie; He, Jia; Wang, Dan-Bi; Shi, En; Xu, Wei-Xiang; Jeelani, Nasreen; Wang, Zhong-Sheng; Liu, Hong

fiu authors

publication date

  • 2016

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 11

end page

  • 14

volume

  • 91

issue

  • 1

SDG 15: Life On Land

  • true

research area