Microsatellite markers for the critically endangered elm species Ulmus gaussenii (Ulmaceae) Article

International Collaboration

cited authors

  • Geng, Qi-Fang; Yang, Jie; He, Jia; Wang, Dan-Bi; Shi, En; Xu, Wei-Xiang; Jeelani, Nasreen; Wang, Zhong-Sheng; Liu, Hong

fiu authors

publication date

  • 2016

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 11

end page

  • 14

volume

  • 91

issue

  • 1

research area