SnO2/polypyrrole hollow spheres with improved cycle stability as lithium-ion battery anodes Article

Yuan, Jujun, Chen, Chunhui, Hao, Yong et al. (2017). SnO2/polypyrrole hollow spheres with improved cycle stability as lithium-ion battery anodes . JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 691 34-39. 10.1016/j.jallcom.2016.08.229International Collaboration

cited authors

  • Yuan, Jujun; Chen, Chunhui; Hao, Yong; Zhang, Xianke; Zou, Bo; Agrawal, Richa; Wang, Chunlei; Yu, Huajun; Zhu, Xiurong; Yu, Yi; Xiong, Zuzhou; Luo, Ying; Li, Haixia; Xie, Yingmao

fiu authors

publication date

  • 2017

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 34

end page

  • 39

volume

  • 691

research area