Interaction of Organic Cation with Water Molecule in Perovskite MAPbI(3): From Dynamic Orientational Disorder to Hydrogen Bonding Article

Zhu, Zhuan, Hadjiev, Viktor G., Rong, Yaoguang et al. (2016). Interaction of Organic Cation with Water Molecule in Perovskite MAPbI(3): From Dynamic Orientational Disorder to Hydrogen Bonding . CHEMISTRY OF MATERIALS, 28(20), 7385-7393. 10.1021/acs.chemmater.6b02883International Collaboration

cited authors

  • Zhu, Zhuan; Hadjiev, Viktor G.; Rong, Yaoguang; Guo, Rui; Cao, Bo; Tang, Zhongjia; Qin, Fan; Li, Yang; Wang, Yanan; Hao, Fang; Venkatesan, Swaminathan; Li, Wenzhi; Baldelli, Steven; Guloy, Arnold M.; Fang, Hui; Hu, Yandi; Yao, Yan; Wang, Zhiming; Bao, Jiming

fiu authors

publication date

  • 2016

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 7385

end page

  • 7393

volume

  • 28

issue

  • 20

research area