Exploring the coordination change of vanadium and structure transformation of metavanadate MgV2O6 under high pressure Article

Open Access International Collaboration

cited authors

  • Tang, Ruilian; Li, Yan; Xie, Shengyi; Li, Nana; Chen, Jiuhua; Gao, Chunxiao; Zhu, Pinwen; Wang, Xin

fiu authors

publication date

  • 2016

published in

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 6

research area