Fabrication of three-dimensional porous ZnMn2O4 thin films on Ni foams through electrostatic spray deposition for high-performance lithium-ion battery anodes Article

Yuan, Jujun, Chen, Chunhui, Hao, Yong et al. (2017). Fabrication of three-dimensional porous ZnMn2O4 thin films on Ni foams through electrostatic spray deposition for high-performance lithium-ion battery anodes . JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 696 1174-1179. 10.1016/j.jallcom.2016.12.094International Collaboration

cited authors

  • Yuan, Jujun; Chen, Chunhui; Hao, Yong; Zhang, Xianke; Agrawal, Richa; Zhao, Wenyan; Wang, Chunlei; Yu, Huajun; Zhu, Xiurong; Yu, Yi; Xiong, Zuzhou; Xie, Yingmao

fiu authors

publication date

  • 2017

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 1174

end page

  • 1179

volume

  • 696

research area