Facile fabrication of three-dimensional porous ZnO thin films on Ni foams for lithium ion battery anodes Article

Yuan, Jujun, Zhang, Xianke, Chen, Chunhui et al. (2017). Facile fabrication of three-dimensional porous ZnO thin films on Ni foams for lithium ion battery anodes . MATERIALS LETTERS, 190 37-39. 10.1016/j.matlet.2016.12.126International Collaboration

cited authors

  • Yuan, Jujun; Zhang, Xianke; Chen, Chunhui; Hao, Yong; Agrawal, Richa; Wang, Chunlei; Li, Wei; Yu, Huajun; Yu, Yi; Zhu, Xiurong; Xiong, Zuzhou; Xie, Yingmao

fiu authors

publication date

  • 2017

published in

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 37

end page

  • 39

volume

  • 190

research area