Tet2 loss leads to hypermutagenicity in haematopoietic stem/progenitor cells Article

Pan, Feng, Wingo, Thomas S., Zhao, Zhigang et al. (2017). Tet2 loss leads to hypermutagenicity in haematopoietic stem/progenitor cells . NATURE COMMUNICATIONS, 8 10.1038/ncomms15102Open Access International Collaboration

cited authors

  • Pan, Feng; Wingo, Thomas S.; Zhao, Zhigang; Gao, Rui; Makishima, Hideki; Qu, Guangbo; Lin, Li; Yu, Miao; Ortega, Janice R.; Wang, Jiapeng; Nazha, Aziz; Chen, Li; Yao, Bing; Liu, Can; Chen, Shi; Weeks, Ophelia; Ni, Hongyu; Phillips, Brittany Lynn; Huang, Suming; Wang, Jianlong; He, Chuan; Li, Guo-Min; Radivoyevitch, Tomas; Aifantis, Iannis; Maciejewski, Jaroslaw P.; Yang, Feng-Chun; Jin, Peng; Xu, Mingjiang

publication date

  • 2017

published in

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 8

research area