PLSCR1/IP3R1/Ca2+ axis contributes to differentiation of primary AML cells induced by wogonoside Article

Open Access International Collaboration

cited authors

  • Li, Hui; Xu, Jingyan; Zhou, Yuxin; Liu, Xiao; Shen, Le; Zhu, Yu; Li, Zhiyu; Wang, Xiaotang; Guo, Qinglong; Hui, Hui

fiu authors

publication date

  • 2017

published in

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 8

research area