Spin quenching assisted by a strongly anisotropic compression behavior in MnP Article

Open Access International Collaboration

cited authors

  • Han, Fei; Wang, Di; Wang, Yonggang; Li, Nana; Bao, Jin-Ke; Li, Bing; Botana, Antia S.; Xiao, Yuming; Chow, Paul; Chung, Duck Young; Chen, Jiuhua; Wan, Xiangang; Kanatzidis, Mercouri G.; Yang, Wenge; Mao, Ho-Kwang

fiu authors

publication date

  • 2018

published in

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 20

research area

  • Physics  Web of Science Research Area