Diamond anvil cell behavior up to 4 Mbar Article

International Collaboration

cited authors

  • Li, Bing; Ji, Cheng; Yang, Wenge; Wang, Junyue; Yang, Ke; Xu, Ruqing; Liu, Wenjun; Cai, Zhonghou; Chen, Jiuhua; Mao, Ho-kwang

fiu authors

publication date

  • 2018

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 1713

end page

  • 1717

volume

  • 115

issue

  • 8

research area