Progress of implementation on the Global Strategy for Plant Conservation in (2011-2020) China Article

Ren, Hai, Qin, Haining, Ouyang, Zhiyun et al. (2019). Progress of implementation on the Global Strategy for Plant Conservation in (2011-2020) China . BIOLOGICAL CONSERVATION, 230 169-178. 10.1016/j.biocon.2018.12.030International Collaboration

cited authors

  • Ren, Hai; Qin, Haining; Ouyang, Zhiyun; Wen, Xiangying; Jin, Xiaohua; Liu, Hong; Lu, Hongfang; Liu, Hongxiao; Zhou, Ju; Zeng, Yan; Smith, Paul; Jackson, Peter W.; Gratzfeld, Joachim; Sharrock, Suzanne; Xu, Haigen; Zhang, Zhixiang; Guo, Qinfeng; Sun, Weibang; Ma, Jinshuang; Hu, Yonghong; Zhang, Qianmei; Zhao, Lina

fiu authors

publication date

  • February 1, 2019

webpage

published in

author keyword

category

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 169

end page

  • 178

volume

  • 230