E-RNN: Design Optimization for Efficient Recurrent Neural Networks in FPGAs Proceedings Paper

cited authors

  • Li, Zhe; Ding, Caiwen; Wang, Siyue; Wen, Wujie; Zhuo, Youwei; Liu, Chang; Qiu, Qinru; Xu, Wenyao; Lin, Xue; Qian, Xuehai; Wang, Yanzhi; IEEE

fiu authors

publication date

  • January 1, 2019

webpage

author keyword

category

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 69

end page

  • 80