LZ-101, a novel derivative of danofloxacin, induces mitochondrial apoptosis by stabilizing FOXO3a via blocking autophagy flux in NSCLC cells Article

Open Access International Collaboration

cited authors

  • Guo, Yongjian; Zhao, Yue; Zhou, Yuxin; Tang, Xiaoqing; Li, Zhiyu; Wang, Xiaotang

fiu authors

publication date

  • June 19, 2019

webpage

published in

category

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 10