In celebration of the 75th birthday of Professor Anatoly Yagola Editorial Material

International Collaboration

cited authors

  • Alifanov, O.; Beilina, L.; Dinh Nho Hao; Dulikravich, G.; Engl, H.; Hasanov, A.; Hofmann, B.; Kabanikhin, S.; Klibanov, M.; Kuramshina, G.; Lesnic, D.; Lukyanenko, D.; Nashed, Z.; Nefedov, N.; Reginska, T.; Romanov, V.; Sadovnichy, V.; Scherzer, O.; Sebu, C.; Shishlenin, M.; Shkalikov, A.; Sultanaev, Y.; Tikhonravov, A.; Tyrtyshnikov, E.; Vasin, V.; Wang, Y.; Yamamoto, M.

publication date

  • October 1, 2020

webpage

category

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 617

end page

  • 619

volume

  • 28

issue

  • 5