DNA and RNA editing without sequence limitation using the flap endonuclease 1 guided by hairpin DNA probes Article

Tian, Kun, Guo, Yongjian, Zou, Bingjie et al. (2020). DNA and RNA editing without sequence limitation using the flap endonuclease 1 guided by hairpin DNA probes . NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 48(20), 10.1093/nar/gkaa843Open Access International Collaboration

cited authors

  • Tian, Kun; Guo, Yongjian; Zou, Bingjie; Wang, Liang; Zhang, Yun; Qi, Zhen; Zhou, Jieying; Wang, Xiaotang; Zhou, Guohua; Wei, Libin; Xu, Shu

fiu authors

publication date

  • November 18, 2020

webpage

published in

category

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 48

issue

  • 20