Superionic iron oxide-hydroxide in Earth's deep mantle Article

Hou, Mingqiang, He, Yu, Jang, Bo Gyu et al. (2021). Superionic iron oxide-hydroxide in Earth's deep mantle . NATURE GEOSCIENCE, 14(3), 174-+. 10.1038/s41561-021-00696-2cited authors

  • Hou, Mingqiang; He, Yu; Jang, Bo Gyu; Sun, Shichuan; Zhuang, Yukai; Deng, Liwei; Tang, Ruilian; Chen, Jiuhua; Ke, Feng; Meng, Yue; Prakapenka, Vitali B.; Chen, Bin; Shim, Ji Hoon; Liu, Jin; Kim, Duck Young; Hu, Qingyang; Pickard, Chris J.; Needs, Richard J.; Mao, Ho-Kwang

fiu authors

publication date

  • March 1, 2021

webpage

published in

category

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 174

end page

  • +

volume

  • 14

issue

  • 3