Ionization and Dissociation Processes of Pyrrolidine in Intense Femtosecond Laser Field Article

International Collaboration

cited authors

  • Wang, Qiaoqiao; Wu, Di; Zhang, Dongdong; Jin, Mingxing; Liu, Fuchun; Liu, Hang; Hu, Zhan; Ding, Dajun; Mineo, Hirobumi; Dyakov, Yuri A.; Teranishi, Yoshiaki; Chao, Sheng Der; Mebel, A. M.; Lin, Sheng Hsien

fiu authors

publication date

  • July 2009

published in

category

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 113

issue

  • 27

research area