Synthesis of CoMn2O4 thin films on Ni foams by electrostatic spray deposition as anodes for sodium-ion batteries Article

Yuan, Jujun, Hao, Yong, Chen, Chunhui et al. (2018). Synthesis of CoMn2O4 thin films on Ni foams by electrostatic spray deposition as anodes for sodium-ion batteries . JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 29(13), 10.1007/s10854-018-9232-8International Collaboration

cited authors

  • Yuan, Jujun; Hao, Yong; Chen, Chunhui; Zhang, Xianke; Wang, Chunlei; Li, Xifei; Li, Quanjun; Zhong, Guoyang; Xie, Yingmao

fiu authors

publication date

  • July 2018

Digital Object Identifier (DOI)

volume

  • 29

issue

  • 13

research area