The 5th International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology (ICBEB 2016) Article

Wang, Shaoqing, Yang, Xiancun, Su, Meixia et al. (2016). The 5th International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology (ICBEB 2016) . 16(Suppl 1), 65. 10.1186/s12880-016-0164-6

cited authors

  • Wang, Shaoqing; Yang, Xiancun; Su, Meixia; Liu, Qiang; Gong, Tao; Mao, Qi; Zhao, Shuguang; Han, Fang; Mao, Keming; Liu, Yixian; Zhu, Yanchun; Li, Shuo; Yang, Jie; Fu, Nan; Yu, Shaode; Li, Rongmao; Xiong, Jing; Xie, Yaoqin; Wang, Shuihua; Du, Sidan; Chen, Zhimin; Phillips, Preetha; Chen, Shuwen; Lu, Zeyuan; Sun, Ping; Dong, Zhengchao; Zhang, Yudong; Zhuang, Jingwen; Zheng, Junzheng; Bai, Mei; Mao, Ning; Mu, Xinnuan; Xu, Cong; Song, Yulu; Song, Xiaolei; Wang, Bin; Xie, Haizhu; Gan, Ke; Luo, Daisheng; Mao, Keming; Deng, Zhuofu; Yang, Jie; Zhu, Yanchun; Li, Shuo; Fu, Nan; Yu, Shaode; Li, Rongmao; Xie, Yaoqin; Shi, Zhenghao; Ma, Jiejue; Zhao, Minghua; Liu, Yonghong; Wang, Yongchao; Li, Shuo; Zhu, Yanchun; Yang, Jie; Gao, Song; Fu, Nan; Yu, Shaode; Xie, Yaoqin; Wang, Yaping; Liu, Guixue; Li, Wensheng; Tu, Changyu; Li, Lei; Cai, Ailong; Wang, Linyuan; Bu, Haibing; Yan, Bin; Ho, Junghua; Chang, Yin; Manousakas, Ioannis; Wei, Chiehhsuan; Sun, Xiaolong; Park, Juyoung; Kim, Soyeun; Kang, Kyungtae; Zhang, Jingke; Zhao, Feng; Li, Guanyu; Ren, Yijie; Chen, Yupei; Zhang, Xuming; Yu, Zhen; Ni, Dong; Chen, Siping; Li, Shengli; Wang, Tianfu; Lei, Baiying; Li, YF; Zhang, Lanhua; Yan, Chengxin; Yang, Huihui; Sun, Baoliang; Ding, Yanhui; Zhang, Yongxin; Zhan, Yafeng; Gong, Tao; Wu, Yuxiang; Huang, Zhenghua; Zhang, Tianxu; Fang, Hao; Zhang, Yan; Song, Zhijian; Wang, Manning; Li, Wan; Yang, Chunlan; Shi, Feng; Wang, Qun; Wu, Shuicai; Lu, Wangsheng; Li, Shaowu; Farokhian, Farnaz; Nie, Yingnan; Zhang, Xin; Li, Qingchun; Yang, Dongyan; Liang, Yun; Sheng, Shihou; Cheng, Xianbin; Gai, Baodong; Li, Binquan; Hu, Xiaohui; Farokhian, Farnaz; Yang, Chunlan; Beheshti, Iman; Demirel, Hasan; Wu, Shuicai; Li, Wan; Nie, Yingnan; Yang, Chunlan; Wang, Qun; Ren, Jiechuan; Li, Wan; Zhang, Xin; Lai, Fuwen; Jin, Mingwu; Liu, Yifei; Ding, Mingyue; Zhou, Yanhong; Gong, Huihong; Peng, Wei; Gong, Tao; Liang, Wenyu; Zhao, Lili; Li, Kuan; Yin, Jianping; Wang, Mao; Liu, Wei; Gao, ZhiJun; Tan, LiSha; Gan, Ke; Luo, Daisheng; Duan, Shaoyin; Lin, Simin; Zhong, Hua; Lv, Shaomao; Lei, Haijun; Zhang, Jian; Yang, Zhang; Lei, Baiying

publication date

  • December 2, 2016

Digital Object Identifier (DOI)

start page

  • 65

volume

  • 16

issue

  • Suppl 1